Finn Bøe (1906-1970). Fødselshjelper og gynekolog

Tittel

Finn Bøe (1906-1970). Fødselshjelper og gynekolog

Video

Forteller

Per Børdal

Omtalte personer

Finn Bøe

År opptak

2016

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Fortellingen om fødselslegen og gynekologen Finn Bøe som ble verdensberømt fos sin forskning på livmorkaken. Han bygde opp en stor fødselsavdeling på Aker sykehus og hadde et meget liberalt syn på provosert abort idet 93 % v de som søkte på Aker sykehus mens samtidig innvilgning på det andre kommunale fødeavdelingen i Josefinegata var under 50%. Forskjellen førte til endring i abortloven. Varighet 13,3 minutter

Sykehus

Aker

Stikkord

Gynekologi, fødselshjelp, placenta, livmorkaken, abort, musikk, Finn Bøe, Per Børdal