Gjessings laboratorium – Måling av pasientenes aktivitetsnivå

Tittel

Gjessings laboratorium – Måling av pasientenes aktivitetsnivå

Tema

Video

Forteller

Per Olav Foss

Omtalte personer

Rolv Gjesssing

År opptak

2006

Fotograf

Finn Krogvik

Beskrivelse

Laboratoriemedisineren Per Olav Foss forteller om det apparatet Rolv Gjessing bruket for å måle pasientenes aktivitetsnivå som svinger mye hos schizofrene pasienter. Han kunne ise at nitrogenretensjon begrenset aktivitet og at tilførsel av skjoldbruskjertelhormon normaliserte. Tid: 2,1 minutter

Sykehus

Dikemark

Stikkord

Dikemark, aktivitetsmåling, nitrogenregnskap, skoldbruskkjertelhormon, tyroxin, Rolv Gjessing, Per Olav Foss