Gjessings laboratorium – Nitrogenopptakets effekt på kataton schizofreni

Tittel

Gjessings laboratorium – Nitrogenopptakets effekt på kataton schizofreni

Tema

Video

Forteller

Per Olav Foss

Omtalte personer

Rolv Gjessing, Ivar Følling

År opptak

2006

Fotograf

Finn Krogvik

Beskrivelse

Laboratoriemedisineren Per Olav Foss forteller om hvordan Gjessing i samarbeid med Ivar Følling etablerte en standardisert diett hvor man kjente nøyaktig innhold av nitrogen. Denne spiste pasientene, eller fikk tilført via en magesonde. Dermed kjente man inntak. Når man så målte hva som ble skilt ut kunne man se om nitrogen ble holdt igjen i kroppen. Når det skjedde ble pasientene ubevegelige, katatone. Ved å gi dem thyroxin, den gang som tørket skjoldbruskjertelvev, økte utskillelsen og pasienten fikk normal aktivitetsmønster Tid: 3,4 minutter

Sykehus

Dikemark

Stikkord

Dikemark, kosthold, nitrogenretensjon, Rolv Gjessing, Ivar Følling