Arbeidsterapi og pasientkunst på Dikemark i Rolv Gjessings tid

Tittel

Arbeidsterapi og pasientkunst på Dikemark i Rolv Gjessings tid

Video

Forteller

Per Olaf Foss

Omtalte personer

Leiv Gjessing

År opptak

2014

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Per Olav Foss forteller om hvordan Rolv Gjessing satte arbeidsterapi i system ved Dikemark sykehus da han ble ansatt på begynnelsen av 1920-tallet. Det dreide seg om håndverk og arbeid på gårdsbruket, men også om kunstnerisk aktivitet for dem som hadde anlegg for det. I samarbeid med Ivar Følling etablerte en standardisert diett hvor man kjente nøyaktig innhold av nitrogen. I opptaket blir noe av denne kunsten vist frem og det beskrives hvordan den ble funnet Tid:5,1 minutter

Sykehus

Dikemark

Stikkord

Dikemark, psykiatriske sykehus, arbeidsterapi, pasientkunst, Rolv Gjessing, Per Olav Foss