Arbeidsværelset til Rolv Gjessing

Tittel

Arbeidsværelset til Rolv Gjessing

Video

Intervjuer

Rolf Kåresen

Forteller

Bjørn Gunnby

Omtalte personer

Rolf Gjessing

År opptak

2015

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Psykiateren Bjørn Gunby viser i samtale med Rolf Kåresen frem arbeidsværelset for Gjessings forskning. Her arbeidet de friskeste av pasientene sammen med legene med registreing og bearbeidelse av materialet. Deler av pasientkunsten ble også til her. Tid: 6,2

Sykehus

Dikemark

Stikkord

Dikemark, arbeidsværelse, arbeidsterapi, Rolvv Gjessing, Bjørn Gunby