Langtidsregistrering av enkeltpasienter med kataton schisofreni

Tittel

Langtidsregistrering av enkeltpasienter med kataton schisofreni

Video

Intervjuer

Rolf Kåresen

Forteller

Bjørn Gunby

Omtalte personer

Rolv Gjessing

År opptak

2015

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Psykiateren Bjørn Gunby viser i samtale med Rolf Kåresen kurver for langtidsregistereing av en rekke forhold ved enkeltpasientene som nitrogen balanse, uro og ro perioder samt effekten av å gi skjoldbruskjertelhormon. Fordi det hormonet økte utskillelse av nitrogen ble pasienten roligere av behandlingen. Dermed var sammenheng mellom biokjemi og psykisk uro ved kataton schisofreni vist.. Tid: 6,3 minutter

Sykehus

Dikemark

Stikkord

Dikemark, nitrogenbalanse, langtidsregistreing, kataton schisofreni, Leiv Gjessing, Bjørn Gunby