Dikemark 50 års jubileum i 1955

Tittel

Dikemark 50 års jubileum i 1955

Fotograf

Ukjnt

Video

Forteller

Rolf Kåresen med Tore Gude som kilde

Omtalte personer

Harald Frøshaug, Bjarne Gundersen (Gunders)

År opptak

1955

Fotograf

Ukjent

Sykehus

Dikemark

Stikkord

Dikemark, 50 årsjubileum, pølsefest, lotter, barnelek, Harald Frøshaug, Bjarne Gundersen, Gunders