Dikemarks sykehus bygningshistorie

Tittel

Dikemarks sykehus bygningshistorie

Video

Forteller

Tore Gude

År opptak

2016

Fotograf

Kåre Eide

Beskrivelse

Navnet Dikemark kan ha forskjellig betydning, men et av dem er grøfter i et sumpområde. I 1697 ble Dikemark jernverk etablert. I 1898 kjøpte Kristiania, nå Oslo, området for å bygge «sinnsykeasyl» Det stod ferdig i 1905. Psykiater Tore Gude forteller om denne bygningshistorien frem til 2018 hvor man disktutere å legge det helt ned. Sikkerhetsavdelineg ligger fortsatt der når dette skrives høsten 2019 Tid: 18,2 minutter

Sykehus

Dikemark

Stikkord

Dikemark, bygningshistorie, Tore Gude